Byggnadsakustik

Idag är det populärt att bygga om gamla vindar. Vindarna i många fastigheter är en stor resurs då takhöjden ofta är hög och tar man bort det gamla brandteglet finns möjligheter till stora fina lägenheter.

Ett problem som uppstår är ljudisoleringen till våningen under. Med dagens TV och HIFI-system med subbasar och surroundhögtalare behövs rejäla åtgärder för att inte skapa irritation och klagomål från grannar. En åtgärd kan vara att bygga upp reglar och vibrationsdämpare som avstäms till aktuellt bjälklag.

För ljudisoleringsberäkningar använder vi oss av de modernaste beräkningsprogrammen:

BASTIAN och INSUL. Med BASTIAN kan vi lyssna på hur ljudisoleringen upplevs i verkligheten.

KONTAKT

Huvudkontor

Skolgatan 81
903 30 UMEÅ
Tel: 090-13 45 90
bjorn@tunemalm.se

Stockholm - Bromma

el 08-27 37 50

AKTUELLA PROJEKT

Stiga Arena, Eskilstuna
Umeå City Airport, Umeå
Årsta, Uppsala
Ovako, Hällefors
Tumbäck, Habo
Campus, Östersund