Industribuller

Ljudmätningar och beräkningar

Vi utför både mätningar och beräkningar av externtbuller från gruvor, bergtäkter och övriga industrier.

Vid bullerberäkningar byggs en 3-dimensionen modell upp med byggnader och terrängens variationer. Samtliga ljudkällor placeras in med data antingen från leverantörer eller egna närzonsmätningar. Beräkningen utför i datorprogrammet Cadna/A som både kan beräkna bullret efter Nordiska Beräkningsmodellen men även efter den nyimplementerade modellen Nord2000.

Exempel på bullerkarta.

Buller på arbetsplatser

Många arbetsplatser besväras av buller och vibrationer av olika slag. Bullret kan orsaka hörselskador och nedsatt möjlighet till samtal. Lågfrekventa vibrationer och buller kan ge upphov till trötthet och koncentrationssvårigheter utan att man vet om det, eftersom det ligger utanför det hörbara området.

Genom att mäta bullrets frekvens och karaktär med avancerade analysatorer kan en riktig dämpning av buller föreslås.

I ett fall när en arbetsplats drabbades av en falskspelare kom verkligen frekvensanalysatorn till sin rätt. Ingen trodde sina öron när regionmusiken för första gången provspelade sitt nyinköpta rörklockspel. Klockspelet klingade falskt. Men vem hade rätt? Yrkesmusikern eller tillverkaren?

Vi fick uppgiften att utföra den komplicerade analysen. Mätningarna visade att tillverkaren hade fel och rörklockspelet blev utbytt. Vår styrka är att vi genom åren har skaffat oss avancerad mätutrustning för buller inom industrin och näringslivet.

Genom kartläggning av buller och vibrationer kan vi föreslå lämpliga åtgärder.

KONTAKT

Huvudkontor

Skolgatan 81
903 30 UMEÅ
Tel: 090-13 45 90
bjorn@tunemalm.se

Stockholm - Bromma

el 08-27 37 50

AKTUELLA PROJEKT

Stiga Arena, Eskilstuna
Umeå City Airport, Umeå
Årsta, Uppsala
Ovako, Hällefors
Tumbäck, Habo
Campus, Östersund