Konsertsalsakustik

I en konsertsal ska ljudet återges så bra som möjligt i alla delar av rummet. Akustikfrågorna, stora som små, måste bevakas redan från början. Arkitekten vill redan på skisstadiet veta hur det kommer att låta när bygger står färdigt. Det kan vi svara på genom att göra kontinuerliga beräkningar och projektera in variabla absorbenter. En mångårig kontakt med musiker och skådespelare underlättar nyprojektering och ombyggnad av lokaler där det ställs höga krav på en perfekt ljudåtergivning.

För rumsakustiska beräkningar används bland annat CATT. Detta är ett svenskutvecklat beräkningsprogram där man bland annat kan utföra auralisering, det vill säga att förutsäga hur ett ljud skulle låta i lokalen.

KONTAKT

Huvudkontor

Skolgatan 81
903 30 UMEÅ
Tel: 090-13 45 90
bjorn@tunemalm.se

Stockholm - Bromma

el 08-27 37 50

AKTUELLA PROJEKT

Stiga Arena, Eskilstuna
Umeå City Airport, Umeå
Årsta, Uppsala
Ovako, Hällefors
Tumbäck, Habo
Campus, Östersund