Samhällsbuller

Samhällsbullret ökar för varje år. Orsaken till ökningen är behovet av transporter av såväl människor som gods. Tänk bara på hur flyget har utvecklats med fler flygplan och flygplatser med tätare starter och landningar som följd. Eller tänk på den allt tätare trafiken på våra vägar. Men samhällsbuller kan vara mycket mer än så. Ta t ex allt jubel och burop från en idrotts- eller motoranläggning, eller buller och vibrationer från järnvägar eller skottsalvor och kanonmuller från skjutbanor och militära skjutfält. Detta är områden som vi har stor erfarenhet av när det gäller att komma fram till hur och vilka åtgärder som måste vidtas.

KONTAKT

Huvudkontor

Skolgatan 81
903 30 UMEÅ
Tel: 090-13 45 90
bjorn@tunemalm.se

Stockholm - Bromma

el 08-27 37 50

AKTUELLA PROJEKT

Stiga Arena, Eskilstuna
Umeå City Airport, Umeå
Årsta, Uppsala
Ovako, Hällefors
Tumbäck, Habo
Campus, Östersund