Om företaget

Tunemalm Akustik AB är ett av Sveriges äldsta akustikkonsultföretag. Företagets verksamhet ligger framförallt inom rums- och byggnadsakustik, industri- och samhällsbuller, vibrationsisolering samt undervisning.

Företaget bildades 1966 i Umeå av Lennart Tunemalm. Sedan 2000 drivs firman av Björn Tunemalm som har varit verksam sedan 1986. Under hela tiden har det varit mellan 2 till 5 anställda. Sedan mitten på 70-talet finns ett filialkontor i Stockholmsregionen.

Affärsidé

Vår affärsidé är följande:

  • Vi erbjuder kvalificerad akustikkompetens åt näringslivet och offentlig förvaltning.
  • Vår kompetens gäller både stora som små projekt med tyngdpunkt på att ta reda på och tillgodose uppdragsgivarens ambitioner och krav.
  • När uppdrag genomförs så:
    • försöker vi åstadkomma rätt kvalitet på resultatet.
    • eftersträvar vi högsta kvalitet och service på projektarbetet och myndighetsbehandlingen.
    • respekterar vi tids- och kostnadsramar.
  • Företaget ska vara ett av de ledande akustikföretagen i Sverige med ett gott renommé för genomförandet av arbeten.

Organisation

Tunemalm Akustik AB är organiserat med en enhet med ansvar för alla frågor såsom ekonomi, marknadsföring, personal och uppdragsgivare. Björn Tunemalm är VD och har det övergripande ansvaret för hela företaget.

KONTAKT

Huvudkontor

Skolgatan 81
903 30 UMEÅ
Tel: 090-13 45 90
bjorn@tunemalm.se

Stockholm - Bromma

el 08-27 37 50

AKTUELLA PROJEKT

Stiga Arena, Eskilstuna
Umeå City Airport, Umeå
Årsta, Uppsala
Ovako, Hällefors
Tumbäck, Habo
Campus, Östersund