Försvarshögskolan

Inför byggandet av försvarshögskolans nya lokaler i Stockholm anlitades Tunemalm Akustik för den akustiska projekteringen.

I biblioteksavdelningen fanns ett akustiskt problem i och med att klassrumskorridorer låg i anslutning till den ljusgård där biblioteket planerades. Akustikberäkningsprogrammet CATT Acoustic användes för att förutse hur mycket ljudet av pratsamma studenter skulle störa verksamheten i biblioteket.

CAD-ritningar över den aktuella byggnaden konverterades till CATT-format och materialspecifika absorbtionsdata för alla ytor lades in i programmet. En modell av biblioteket i 3D kunde sedan skapas.

För att få en mer handfast presentation användes programmets auraliseringsfunktion för att kunna lyssna på hur mycket ljud som nådde ner till bibliotekets läsesal.

Auraliseringsfunktionen fungerar så att en fil med ett ljud inspelat i ett efterklangsfritt rum läggs in i en sändarpunkt i den virituella lokalen.

Sedan väljs en mottagarpunkt, och man kan lyssna på hur ljudet låter i lokalen. Efterklangen är viktig eftersom störljud där enskilda ord urskiljs uppfattas som mer distraherande än ett allmänt bakgrundssorl.

För att erhålla ett trovärdigt resultat spelades ljudet av ”pratsamma studenter” in i det efterklangsfria rummet på Umeå Universitetssjukhus.

Ett bakgrundsljud inspelat i en läsesal på Umeå Univesitetsbibliotek spelades även in för att kunna skapa en naturlig simulering.

Den ekofria ljudfilen bearbetades sedan i Catt Acoustic och mixades med ljudet från läsesalen i korrekt nivå.

Då denna störnivå ansågs för hög föreslogs att läsedelen skulle glasas in för att på så vis skärma av ljudet. Även detta simulerades, och resultatet blev tillfredställande.

KONTAKT

Huvudkontor

Skolgatan 81
903 30 UMEÅ
Tel: 090-13 45 90
bjorn@tunemalm.se

Stockholm - Bromma

el 08-27 37 50

AKTUELLA PROJEKT

Stiga Arena, Eskilstuna
Umeå City Airport, Umeå
Årsta, Uppsala
Ovako, Hällefors
Tumbäck, Habo
Campus, Östersund