Globen

Globen är en av de största, intressantaste och mest avancerade byggprojekten i Sverige under 1900-talet. Globen är världens största sfäriska byggnad. Tunemalm Akustik AB har ansvarat för de mycket omfattande akustiska beräkningarna och den avancerade elektroakustiska utrustningen.

I ramprogrammet anges att Globen skall optimeras för allt ifrån idrottsevenemang, kongresser och popkonserter till opera, teaterföreställningar och symfonikonserter. Målsättningen följer därmed den internationella utvecklingen mot att använda allt större arenor även för akustiskt mycket krävande evenemang. Evenemang, som annars är hänvisade till traditionella, betydligt mindre konsert- och operahus kan nu med modern teknik presenteras för en mycket stor publik.

Redan vid de inledande studierna av det globformade rummets akustiska egenskaper stod det klart att konventionella, rumsakustiska samband inte var helt tillämpbara.

För att studera ljudutbredningen simulerades därför arenarummet med 3-dimensionell CAD-teknik.

Med hjälp av ett avancerat spegelkälleprogram kunde vi sedan studera alla tänkbara ljudreflexer. Sammanlagt studerades upp till 100.000 reflexer för varje ljudkälleplacering resspektive lyssnarposition. Det erhållna impulsrumssvaret, vanligtvis kallat ekogram, ger mycket god information om efterklangstid, fokuseringsrisker, taluppfattbarhet mm. Följande exempel visar några enkla fall:

Ljud från högtalare

Ljudet från de centralt placerade högtalarna når läktaren som direktljud efter ca 0,1 sekund och har då dämpats ca 33 dB.

Reflexen från motsatta väggen når samma punkt på läktaren efter ca 0,5 sekunder och har då försvagats ca 43 dB.

Reflexen är således bara 10 dB svagare än direktljudet men försenad hela 0,4 sekunder. Detta sena eko är mycket störande och måste dämpas bort.

Ljud från läktare

Ett ljud från en plats på läktaren (exempelvis en skrikande åskådare) kommer att nå motsatta läktaren efter 0,3 sekunder och har då försvagats 40 dB. Det ljud som reflekteras via taket kan nå läktaren tidigast efter 0,5 sek- under och har då försvagats 45 dB.

Reflexen är alltså bara 5 dB svagare än direktljudet men försenad 0,2 sekunder. Tillsammans med alla andra ogynnsamma ekon av varierande styrka kan nästan vilket litet ljud som helst växa och fortsätta att störa ”i evighet”. Efter noggranna studier av ekogrammen konstaterade vi att arenan måste planeras för direktljud och vara mer eller mindre helt i avsaknad av reflexljud. Denna grundprincip klargör därmed såväl de rumsakustiska som de elektroakustiska förutsättningarna och deras inbördes sam- verkan. Ur akustisk synpunkt består därför arenan av fyra dominerande delar : kupoltak – läktare – spelplan/scen och centralhögtalare

Globen liknar en antik arena

Under antiken byggdes mycket stora arenor, många för 20 000 åskådare eller mer.

Flera av dessa antika arenor finns bevarade och akustiken har visat sig vara mycket god.

Som exempel, så ges operaföreställningar varje sommar i arenan i Verona.

Hörbarheten är mycket god på alla platser och detta helt utan elektroniska hjälpmedel! Globen liknar den antika arenan med den skillnaden att i vårt klimat krävs ett tak, som i detta fall är en kupol med mycket stora, reflekterande ytor och med fokuserande form. De därav följande akustiska problemen löste vi så, att taket ur akustisk synpunkt närmast fungerar som himmelssfären över den klassiska arenan där ljudet bara försvinner rätt ut i rymden.

Ljudanläggningen

Anläggningen är dimensionerad för kravspecifikationens ljudtrycksnivå om 105 dB(A) vid varje lyssnarplats i hela Globen.

Detta var ett krav och det är högt ställt jämfört med andra stora arenor, men i högsta grad motiverat för att tal skall kunna uppfattas väl under alla förhållanden.

Det av publiken vid t ex ishockeymatcher alstrade ”bullret” kan nå upp till 95 dB(A). Det är dessutom ur säkerhetssynpunkt mycket viktigt att vid en paniksituation kunna ge tydliga instruktioner. Varje högtalargrupp måste alltså, inkl. dämpningen från högtalare till läktare om 34 dB, kunna klara ljudnivåer om 139 dB (105+ 34), vilket endast ett fåtal fabrikat (i detta fall JBL) kan klara utan distorsion. Ljudnivån varierar max 3 dB mellan olika platser. Totala frekvensomfånget är 40 Hz – 12 kHz. Högtalarna är monterade i en korg, som hänger mitt under teknik- bryggan ca 24 meter över arena- golvet.

Regirum

I ett speciellt regirum finns all centralutrustning för ljuddistribution till högtalarkorgen och till högtalarna i övriga publika utrymmen, loger etc. Ljudet till högtalarkorgen kontrolleras med en ljudmixer och samtliga in- och utgångar är anslutna till ett korskopplingsstativ. Flera olika ljudkällor finns att välja mellan – rullbandspelare, skivspelare, CD- spelare och mottagare för de trådlösa mikrofonerna.

Larmsystem

Vid aktivering av ett larm- system förbikopplas samtliga volymkontroller och väljare i loger etc. och ett förinspelat meddelande eller instruktioner går direkt ut på alla utgående linjer utan att passera ljudmixern.

Högtalarkorg

Högtalargrupperna i korgen är av tre olika utföranden. För planarean finns ett system med 6 högtalare bestående av ett 18” element och ett 2” element med horn.

För nedre läktarna och mellanläktarna finns 16 högtalare bestående av 3 st 18” element och 2 st 2” element med horn. För övre långsidorna finns 4 kombinationer med 2 st 2” element med horn för att komplettera ljudet till de övre platserna. För att få kortast möjliga avstånd till högtalarna finns också 80 förstärkarenheter och en gemensam elcentral i korgen. Allt är fjärrstyrt från regirummet. Samtliga högtalarkombinationer kan in- och urkopplas för att erhålla lämplig täckning med avseende på publik och program.

KONTAKT

Huvudkontor

Skolgatan 81
903 30 UMEÅ
Tel: 090-13 45 90
bjorn@tunemalm.se

Stockholm - Bromma

el 08-27 37 50

AKTUELLA PROJEKT

Stiga Arena, Eskilstuna
Umeå City Airport, Umeå
Årsta, Uppsala
Ovako, Hällefors
Tumbäck, Habo
Campus, Östersund