Nya Idunteatern

IDUNTEATERN i Umeå invigdes 1986 och utformades då av bl.a. den berömda akustikern Vilhelm Lassen Jordan och hans son Jordan jr. Tanken med Idunteatern var att den skulle vara en multipurpose lokal med en variabelakustik anpassad för konsert, opera och teater. År 2013 beslutade Folketshus att renovera sin konsertsal Idunteatern. Anledningen till denna ombyggnation var att utöka antalet sittplatser. I och med detta skulle lokalen breddas och förlängas samt förses med nya läktare och stolar. I projekteringsfasen uppstod frågan om hur akustiken skulle påverkas av detta.

Enligt beställaren användes Idunteatern till största dels för elförstärkta konserter, evenemang, och konferenser. En ytterst begränsad del av verksamheten är körer, symfoni- eller kammarorkester. Detta gjorde att vi uteslutande dimensionerar akustiken för förstärkta aktiviteter. De dominerande verksamheterna har liknande behov av utformning. Efterklangstiden bör ej vara för lång för att därmed ge en tydligare och klarare ljudbild. Taluppfattbarheten (STI) spelar en stor roll framförallt för konferenser och gynnas av kort efterklang. Klarheten (C-80) är viktigt för både konferens och elförstärkta evenemang och ska i båda fallen vara relativt hög.

För att bestämma vilka åtgärder som var lämpliga vid ombyggnad av Idunteaterm, skapade vi en modell av lokalen i datorsimuleringsprogrammet CATT-Acoustic. Därefter gjordes ett flertal simuleringar med olika åtgärdsförslag för tillslut hitta den bästa lösningen ur ett akustiskt perspektiv, se bild 1.

Bild 1. 3d-modell över nya Idunteatern.

KONTAKT

Huvudkontor

Skolgatan 81
903 30 UMEÅ
Tel: 090-13 45 90
bjorn@tunemalm.se

Stockholm - Bromma

el 08-27 37 50

AKTUELLA PROJEKT

Stiga Arena, Eskilstuna
Umeå City Airport, Umeå
Årsta, Uppsala
Ovako, Hällefors
Tumbäck, Habo
Campus, Östersund